Stroje a zariadenia pre pekárne, cukrárne a gastro

RONA je slovenský výrobca nápojového skla so sídlom v Lednických Rovniach s históriou siahajúcou do 19. storočia.

Spoločnosť patrí medzi popredných výrobcov bezolovnatého nápojového skla známeho ako krištalín.